Strona główna Dzierżoniów 28 grudnia ostatnia sesja Rady Miejskiej tym roku

28 grudnia ostatnia sesja Rady Miejskiej tym roku

0
PODZIEL SIĘ

Na sesję zapraszamy do Sali Rycerskiej dzierżoniowskiego ratusza. Początek o godzinie 10.00. Co znalazło się w porządku obrad? Zapraszam do wzięcia udziału w 40. Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji, która odbędzie się 28 grudnia 2017 r. od godz. 10.00, w Sali Rycerskiej Ratusza.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie odznaczeń PRO PATRIA nadanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu 39 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (27 listopada 2017 r.).

5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1) projekt nr 295 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Złotej, przy granicy Dzierżoniowa z Nowizną

2) projekt nr 296 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie położonego przy ulicy Sienkiewicza, ulicy Kopernika i rzece Piławie,

3) projekt nr 297 –w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłat targowych i zasad ich poboru,

4) projekt nr 298 –  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

5) projekt nr 299 –w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

6) projekt nr 300 –uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

7) projekt nr 301 – w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok,

8) projekt nr 302 – w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów,

według następującej procedury:
– przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia;
– dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania;
– głosowanie.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 293:

1) przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów,
3) dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania,
4) głosowanie nad projektem.

7. Uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok:

1) odczytanie projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem burmistrza – projekt nr 294;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok;
3) odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok;
4) dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej;
5) głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej.

8. Przyjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa na rok 2018.

9. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli Burmistrza w zakresie realizacji porozumienia zawartego w 2009 roku między Gminą Bielawa, a Gminą Miejska Dzierżoniów w sprawie organizowanego lokalnego transportu zbiorowego pod kątem udzielonej przez Gminą Miejską Dzierżoniów dotacji celowej w 2016 roku.

10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

11. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, odpowiedziach oraz o braku odpowiedzi terminowych na interpelacje.

12. Wolne wnioski i informacje oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych wnioskach na poprzedniej sesji, odpowiedziach oraz braku odpowiedzi na wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar