Sonda DDZ24

Sonda DDZ24: Czy wyrażasz chęć zostania dawcą narządów po śmierci?

„Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i...