poniedziałek, Sierpień 21, 2017

Moja opinia

PiS nadal walczy z komunizmem!

Do napisania tego felietonu skłonił mnie artykuł Grzegorza Osieckiego zamieszczony w GAZECIE PRAWNEJ.PL z 11.06.2016 r. zatytułowany: „PiS na nowo definiuje postkomunizm. I wskrzesza mentalność, która przesuwa Polskę na Wschód”. W artykule tym Grzegorz...

Podział na lewicę i prawicę

Podział na lewicę i prawicę został dokonany w okresie Rewolucji Francuskiej (1789 r.) wówczas to w Zgromadzeniu Narodowym przedstawiciele szlachty, arystokracji i duchowieństwa zasiadali po prawej stronie sali, zaś po lewej politycy żądający przemian...

Demokracja czy dyktatura?

Atak na Koalicję powstałą w obronie wartości demokratycznych - Komitet Obrony Demokracji, a zwłaszcza na marsz zorganizowany 7 maja br. zmusza do zastanowienia. Czego tak bardzo obawia się władza? Jeśli działania KOD-u i zorganizowany...

SLD w obronie wartości demokratycznych

Sojusz Lewicy Demokratycznej uczestniczy w Koalicji Wolność, Równość i Demokracja zawiązanej przez Komitet Obrony Demokracji;  Koalicja powstała w obronie wartości demokratycznych zagrożonych przez rządy Prawa i Sprawiedliwości.  Celami koalicji są: 1. Obrona Konstytucji z 1997 roku -...