Strona główna Dolny Śląsk Konsultacje ważne dla rozwoju województwa

Konsultacje ważne dla rozwoju województwa

0
PODZIEL SIĘ

2 lipca zapraszamy mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na spotkanie konsultacyjne, dotyczące projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, które odbędzie się w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, początek o godz. 12:30.

Wspólna strategia to szansa na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym południowego i zachodniego obszaru Dolnego Śląska oraz szansa na większe pieniądze w następnym okresie programowania funduszy europejskich.

Nad strategią obejmującą swoim zasięgiem 13 powiatów (bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, złotoryjski, zgorzelecki) pracuje ponad 100 samorządów oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego).

Konsultacje dla Ziemi Dzierżoniowskiej odbęda się 2 lipca w Sali Rycerskiej dzierżoniowskiego urzędu, początek o godzinie 12.30

Uwagi, propozycje i opinie do projektu „Strategii Rozwoju Sudety 2030” można zgłaszać: za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w formie papierowej – na wypełnionym formularzu, który należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1 – parter pok. 3 lub Biuro Obsługi Klienta, stanowisko „Informacja”.

Projekt „Strategii Rozwoju Sudety 2030”

Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych są pracownicy Zespołu ds. pozyskiwania środków finansowych i strategii: tel. 74 645 08 05, 74 645 08 20; Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Wydział Rozwoju Miasta, Rynek 1, pok. 3 (parter).

Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030?

Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.

11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu „Deklarację Sudecką”. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań, które podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. – potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o