Strona główna gospodarka Gmina Pieszyce zamierza kontynuować usuwanie azbestu

Gmina Pieszyce zamierza kontynuować usuwanie azbestu

0
PODZIEL SIĘ

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce informuje, że Gmina Pieszyce zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pieszyce w 2017  roku.

azbest

Dofinansowanie obejmować będzie koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest, transportem i unieszkodliwianiem tych wyrobów. Wysokość dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak ostateczna wysokość dofinansowania będzie uzależniona od ilości wniosków oraz możliwości finansowych Gminy.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie jedna firma wybrana przez tutejszy urząd w drodze przetargu, która po ustaleniu terminu
z wnioskodawcą będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

W związku z powyższym, osoby planujące usunięcie azbestu ze swojej posesji w  2017 roku  proszone  są o złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach w terminie do 3 lutego 2017 r. stosownego wniosku.

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznanie dofinansowania.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pokój nr 12, tel.: 74-8365-268 w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 8:00-15:00, w środy 8:00-16:00 oraz w piątki 8:00-13:00.

Pobierz wniosek >>>

Źródło: UMiG w Pieszycach

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o