Strona główna Dzierżoniów Kucharski przepis na Nowoczesny Dzierżoniów wciąż aktualny!

Kucharski przepis na Nowoczesny Dzierżoniów wciąż aktualny!

0
PODZIEL SIĘ

nowoczesny_dzierzoniow_031046

W czwartek, 22 kwietnia 2017 roku w sali reprezentacyjnej Hotelu „Dama Pik” w Dzierżoniowie, odbył się II Kongres Stowarzyszenia Nowoczesny Dzierżoniów. Obrady Kongresu zostały poprzedzone Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. Zasady zwoływania i obradowania Walnego Zebrania Członków, wynikają ze Statutu Stowarzyszenia. Podczas prawomocnego Zebrania, prezes Stowarzyszenia Dariusz Kucharski przedstawił zgromadzonym, sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Nowoczesny Dzierżoniów za miniony rok, wraz z informacją o dokonaniach paneli tematycznych Stowarzyszenia. Następnie skarbnik Agnieszka Denysiak zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia. A przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Darakiewicz, przedstawił sprawozdanie komisji oraz wystąpił z wnioskiem w formie uchwały, o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Uchwała absolutoryjna została przyjęta jednogłośnie. Po omówieniu spraw różnych i zgłoszeniu wolnych wniosków, zakończono obrady Walnego Zebrania Członków i rozpoczęto obrady II Kongresu Stowarzyszenia – otwartego dla wszystkich zainteresowanych, bieżącymi sprawami miasta mieszkańców.
W trakcie swojego okolicznościowego wystąpienia na II Kongresie, prezes Stowarzyszenia, burmistrz Dariusz Kucharski, nadmienił, iż przepis na Nowoczesny Dzierżoniów jest cały czas aktualny i wdrażany w jego samorządowej działalności. Na poparcie tego twierdzenia, burmistrz przedstawił zebranym, aktualne kwestie związane z polityką miasta, tj :
– informację o nowym miejskim logo i systemie identyfikacji wizualnej,
-aktualny stan zaawansowania projektu Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego ,
– informację o realizacji projektu „Diora”,
-stan na dzień dzisiejszy nowej rzeczywistości dzierżoniowskich szkół,
-stopień realizacji Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego, jako elementu bieżącej polityki władz samorządowych,
-informację o stanie inwestycji, które zmieniają oblicze Dzierżoniowa,
-informację o stanie przygotowań do miejskich obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Po wystąpieniu burmistrza, uczestnicy Kongresu mieli możliwość zapoznania się z trzema Stanowiskami Stowarzyszenia Nowoczesny Dzierżoniów, przygotowanymi na Kongres:
1. W sprawie uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, poprzez posadzenia w mieście 100 Dębów na 100.Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
2. W sprawie zlokalizowania w Dzierżoniowie – Ławeczki pomnikowej ze Zbyszkiem Cybulskim, odpoczywającym na ławeczce,
3. W sprawie zgłoszenia do Pokojowej Nagrody Nobla w 2017 roku, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pod koniec obrad Kongresu, prezes Stowarzyszenia i zarazem burmistrz Dariusz Kucharski , odpowiadał w bardzo rzeczowy sposób na zadawane z sali pytania. Po wyczerpaniu porządku obrad, członkowie, sympatycy i goście Stowarzyszenia, złożyli własnoręczne podpisy pod przyjętymi jednogłośnie, Stanowiskami Stowarzyszenia Nowoczesny Dzierżoniów.
Na tym zakończyły się obrady II Kongresu. Następny Kongres Stowarzyszenia Nowoczesny Dzierżoniów, odbędzie się jesienią, tego roku.

Źródło: Nowoczesny Dzierżoniów

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o