Strona główna Dzierżoniów Jakie decyzje podejmą radni?

Jakie decyzje podejmą radni?

0
PODZIEL SIĘ

W poniedziałek 27 sierpnia odbędzie się sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa. W części uroczystej wręczone zostaną m.in. Medale za Zasługi dla Dzierżoniowa. W porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał dotyczące organizacji wyborów samorządowych czy lokalizacji w naszym mieście kasyna do gry.  


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zwołuję 47. sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji, która odbędzie się 27 sierpnia2018 r. od godz. 10.00 w Sali Rycerskiej Ratusza, Rynek 1, Dzierżoniów.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Panu Januszowi Kaczmarzykowi.

3. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Panu Markowi Cieśli.

4. Wręczenie odznaczenia za Zasługi dla Kombatantów, przyznanego na wniosek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejskiego w Dzierżoniowie.

5. Wręczenie Medali Pamiątkowych dla zasłużonych na rzecz Związku Inwalidów Wojennych RP i środowiska kombatanckiego, z okazji 100 rocznica Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 99 rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP.

6. Wręczenie podziękowań Pani Danucie Minkinie – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie z okazji odejścia na emeryturę.

7. Wręczenie podziękowań Pani Urszuli Pawlaczek – pracownikowi Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie z okazji odejścia na emeryturę.

8. Wręczenie powierzenia Pani Urszuli Skoczek stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie.

9. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego trzem nauczycielkom dzierżoniowskich szkół podstawowych i przedszkoli.

10. Wręczenie podziękowań Pani Annie Tabisz dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie za nieodpłatne przekazanie pianin dzierżoniowskim szkołom podstawowym i przedszkolom.

11. Przedstawienie porządku obrad.

12. Przyjęcie protokołu z 46 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (25 czerwca 2018 r.).

13. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1) projekt nr 351 – w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów
2) projekt nr 352 – w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa,
3) projekt nr 353 – w sprawie rozwiązania „Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
4) projekt nr 354 – w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów,
5) projekt nr 355 – w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów,
6) projekt nr 356 – w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyboru burmistrza miasta,
7) projekt nr 357 – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Dzierżoniowie przy ul. Generała Władysława Andersa 41 dla Finkorp Sp. z o.o.,
8) projekt nr 358 – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Dzierżoniowie przy ul. Generała Władysława Andersa 41 dla Bingo Centrum Sp. z o.o.,
9) projekt nr 359 – w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok,
10) projekt nr 360 – w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów,

według następującej procedury:

  • przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia,
  • dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania,
  • głosowanie.

14. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza Dzierżoniowa:
1) przedstawienie skargi oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącą komisji,
2) wyjaśnienie burmistrza Dzierżoniowa,
3) wystąpienie wnoszącego skargę,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa (projekt nr 361).

15. Założenia do budżetu miasta na 2019 rok.

16. Informacja ostanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

17. Raport Monitoringu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego.

18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa za II kwartał 2018 r.

19. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli Burmistrza w zakresie kosztów utrzymania oraz wykorzystania „ogrzewalni” za sezon zimowy 2017/2018.

20. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, odpowiedziach oraz o braku odpowiedzi terminowych na interpelacje.

21. Wolne wnioski i informacje oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych wnioskach na poprzedniej sesji, odpowiedziach oraz braku odpowiedzi na wnioski.

22. Zamknięcie sesji.

Treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce porządki obrad

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o