Strona główna Bielawa Nowoczesna Szkoła stała się faktem

Nowoczesna Szkoła stała się faktem

0
PODZIEL SIĘ

Zakończyły się prace realizowane w ramach projektu partnerskiego 5 gmin oraz Powiatu Dzierżoniowskiego. Dzięki ponad dwumilionowemu unijnemu dofinansowaniu adaptacji oraz zakupowi wyposażenia 21 pracowni, szkoły w pełni weszły w XXI wiek.

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” w partnerstwie z Gminą Miejską Dzierżoniów, Powiatem Dzierżoniowskim, Gminą Łagiewniki, Gminą Niemcza, Gminą Bielawa, Gminą Piława Górna,  otrzymało 85% dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Głównym założeniem realizowanego projektu było polepszenie warunków kształcenia oraz zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w powiecie dzierżoniowskim, poprzez wyposażenie 21 pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Jednym z ważniejszych elementów projektu było przeprowadzenie prac adaptacyjnych w salach zajęć, dzięki którym powstała infrastruktura w pełni dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Dzięki realizacji projektu wsparcie finansowe otrzymało 11 szkół:

1. Gmina Miejska Dzierżoniów:

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie – 4 pracownie (cyfrowa, biologiczno-chemiczna oraz 2 pracownie matematyczno-cyfrowe);

• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie – 4 pracownie (przyrodnicza, matematyczno-cyfrowa, chemiczno-fizyczna, cyfrowa);

• Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte  w Dzierżoniowie – 3 pracownie (matematyczno-cyfrowe);

• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie – 1 pracownia (cyfrowa).

2. Powiat Dzierżoniowski:

• Gimnazjum nr 5 w Bielawie mieszczący się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – 1 pracownia (informatyczna).

3. Gmina Łagiewniki:

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach  – 1 pracownia (przyrodniczo-biologiczno-fizyczno-chemiczno-geograficzna).

4. Gmina Niemcza:

• Szkoła Podstawowa w Niemczy im. Bolesława Chrobrego – 1 pracownia (fizyczna).

5. Gmina Bielawa:

• Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie – 1 pracownia (przyrodnicza z TIK);

• Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie 2 pracownie matematyczne z TIK);

• Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie – 1 pracownia (przyrodnicza).

6. Gmina Piława Górna:

• Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej – 2 pracownie cyfrowe.

W ramach projektu szkoły otrzymały, m.in.: sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń chemicznych i przyrodniczych, sprzęt komputerowy i elektroniczny (komputery, tablety, drukarki, oprogramowanie), tablice interaktywne, projektory, drukarki 3D, wizualizery HD, dygestorium, meble, stoliki dla osób niepełnosprawnych oraz wiele innych pomocy dydaktycznych.

Zakupiony sprzęt umożliwi przeprowadzenie doświadczeń przewidzianych w programach nauczania i podstawie programowej oraz rozwinie zainteresowania i umiejętności uczniów. Zakupione multimedia pozwolą na wizualizację przebiegu i wyników prowadzonych w klasach eksperymentów, a interaktywne systemy informatyczne umożliwią bieżące i efektywne sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów, co wpłynie na poprawę warunków i jakości kształcenia. Zastosowanie sprzętu TIK pozwoli uczniom z niepełnosprawnościami na uczestnictwo w edukacji na równi z innymi dziećmi.

Wartość zadania wyniosła ponad 2,5 mln złotych, dofinansowanie ponad 2 mln złotych.

Pozyskane dofinansowanie i realizacja projektu była możliwa dzięki dobrej współpracy samorządów lokalnych, które powołały „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”. Jego głównym zadaniem jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań Gmin – członków Stowarzyszenia.

Finansowe rozliczenie projektu nastąpi do końca 2018 roku.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o