Strona główna Bielawa Ostatnia sesja Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

Ostatnia sesja Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

0
PODZIEL SIĘ

14 listopada odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej Bielawy. Posiedzenie rozpoczęło się od okolicznościowego występu artystycznego uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum, pod kierunkiem Anny Lutz.

Następnie radni przyjęli uchwały dotyczące między innymi:
– szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
– niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Bielawa i jej jednostkom organizacyjnym,
– określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości.

W kolejnej części sesji Rada Miejska oraz burmistrz Miasta podsumowali minioną kadencję bielawskiego samorządu.

W swoim przemówieniu przewodnicząca Rady Miejskiej Marta Masyk powiedziała: „Dobiegła końca obecna kadencja samorządu obejmująca lata 2014- 2018. Jest to doskonały moment na podsumowanie pracy bielawskiego samorządu. Mijające 4 lata to czas rozwoju Bielawy. Rozwoju, na który jako rada miasta mieliśmy istotny wpływ. Uważam, że był to czas wzmożonej pracy. We wszystkich naszych działaniach kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem miasta i jego mieszkańców. Bielawska Rada Miejska obradowała na 62 sesjach. W tym czasie podjęliśmy szereg ważnych dla miasta uchwał, które miały istotny wpływ na funkcjonowanie miasta. Nie sposób wymienić wszystkich podjętych przez nas działań, ale należy pamiętać że nasza kadencja to modernizacja chodników i ulic, budowa rond, remont budynków mieszkalnych oraz wybudowanie pierwszych od 20 lat mieszkań komunalnych. Przede wszystkim jednak dzięki naszemu wsparciu udało się wykupić zbiornik wodny Sudety, a następnie stworzyć na jego bazie największą atrakcję turystyczną regionu. To właśnie z tych wszystkich działań i inicjatyw możemy być dumni. Chciałabym podziękować w pierwszej kolejności moim kolegom z Klubu Radnych Niezależnych za wspólną pracę zrozumienie i wsparcie. Oczywiście jako przewodnicząca rady dziękuję wszystkim radnym za 4 letnią współpracę i zaangażowanie. Chciałabym podziękować za współpracę burmistrzowi, zastępcom burmistrza, sekretarzowi i skarbnikowi gminy. Podziękowania należą się również dyrektorom jednostek gminy i prezesom spółek gminnych oraz kierownikom i pracownikom Urzędu Miejskiego. Słowa podziękowania kieruję także do pracowników Biura Rady Miejskiej oraz radców prawnych wspomagających pracę rady. Na koniec Radnym, którzy zostali ponownie wybrani na kolejną kadencję życzę, aby mądrze wykorzystali doświadczenie, jakie zdobyli w trakcie tej kadencji oraz aby w swoich działaniach kierowali się przede wszystkim dobrem miasta i jego mieszkańców. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Współpraca z Państwem była wspaniałym doświadczeniem”.

Kadencję podsumował również burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa, który powiedział:

„Wysoka Rado , Szanowni Goście, Szanowni Mieszkańcy.

Praca na stanowisku burmistrza Bielawy była dla mnie zaszczytem i wielkim wyróżnieniem. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze w czasie 4-letniej kadencji. Dziękuję za ciekawe inicjatywy, rady, słowa wsparcia i modlitwę, jakże ważne, zwłaszcza w sytuacjach wyjątkowych. Miałem radość i satysfakcję współpracować z osobami wartościowymi, kompetentnymi, odpowiedzialnymi, otwartymi na wspólne działanie.

Efekty tej współpracy widoczne są w naszym mieście. Dziękuje moim najbliższym Współpracownikom, Pracownikom Urzędu Miejskiego, Radnym, Prezesom, Dyrektorom i Pracownikom spółek i jednostek organizacyjnych Gminy, Dyrektorom i Pracownikom Szkół, Przedszkoli i Żłobka, Radcom Prawnym i Notariuszom, Księżom i Siostrom Augustiankom, Przedsiębiorcom, Stowarzyszeniom i Organizacjom Pozarządowym, Policji, Straży Pożarnej, Związkom Zawodowym , wszystkim Instytucjom i Organizacjom z którymi dane mi było współpracować. Dziękuję również dzieciom i młodzieży. Podczas spotkań niejednokrotnie podsuwali mi pomysły (czasem bardzo oryginalne), dotyczące rozwoju Bielawy.

Od początku tej kadencji postawiliśmy na promocję terenów inwestycyjnych. Przygotowaliśmy ofertę dla przedsiębiorców oraz dodatkowy pakiet ulg w podatkach dla firm. Sprzedaliśmy w tym czasie 11 działek inwestycyjnych w Podstrefie Bielawa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park” i w Bielawskim Parku Przemysłowym o łącznej powierzchni około 8,5 ha. Z tytułu sprzedaży działek budżet gminy zasiliła kwota w wysokości ponad 6 mln złotych. Oprócz samej sprzedaży terenów, warto również powiedzieć o budowanych obecnie na terenach inwestycyjnych dwóch zakładach produkcyjnych. Duże zaangażowanie w promocję przedsiębiorczości i gospodarki, przyniosło Bielawie także inne korzyści, w postaci następujących branżowych nagród i certyfikatów:
– 1 miejsce w Plebiscycie Gospodarczym Muflony!,
– Tytuł Gminy na 5! w rankingu gospodarczym Szkoły Głównej Handlowej,
– 4 miejsce w Dolnośląskim Plebiscycie Gospodarczym,
– 11 miejsce w Rankingu Rzeczpospolitej,
– udział w Ogólnopolskim Plebiscycie Gospodarczym „Grunt na medal”.

Od początku obecnej kadencji realizujemy dochody i wydatki w taki sposób, aby finanse miasta były w jak najlepszej kondycji.

Dla przykładu, na koniec 2015 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 9,3 mln złotych, a pod koniec 2016 roku budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 3,3 mln złotych. Jednocześnie podjęliśmy duży wysiłek w kierunku obniżenia zadłużenia gminy, który po wykonaniu w 2014 roku był niebagatelny i wynosił 42,4 mln złotych. Sukcesywnie, z roku na rok udawało się zmniejszać zadłużenie Bielawy, które na koniec 2017 roku wynosiło 33,1 mln złotych. Obecnie zadłużenie miasta wynosi 31,1 mln złotych. Ważnym czynnikiem wspomagającym budżet są także pozyskane fundusze zewnętrzne. W ciągu minionych lat pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych ponad 20 mln złotych.

Najbardziej spektakularnym efektem mijającej kadencji jest zakup zbiornika wodnego „Sudety” i stworzenie na jego bazie produktu turystycznego o nazwie Jezioro Bielawskie. To sukces, na który Bielawa czekała prawie całą dekadę! Najbardziej widoczne zmiany nad akwenem to: piaszczysta i strzeżona plaża, zagospodarowana wyspa, oświetlenie korony jeziora, pomosty pływające, tor do wakeboardu, wypożyczalnia sprzętu pływającego, uruchomione pole namiotowe wraz z zapleczem sanitarnym, basen wraz z wodnym placem zabaw i brodzikiem oraz Wakepark Bielawa.

Efekty to również zakończenie 9 letniej batalii o zakup jeziora, której nie potrafił z sukcesem zrealizować poprzedni samorząd. Oprócz tego szeroka promocja miasta i nowe szanse rozwojowe dla Bielawy. W sezonie letnim (2018 rok) Jezioro Bielawskie odwiedza ponad 80 tysięcy osób!

Dzięki naszym staraniom jako samorządu, Bielawa i Jezioro Bielawskie zdobyło następujące nagrody i wyróżnienia:

Jezioro Bielawskie – Najlepsza przystań Dolnego Śląska Radia Wrocław,

Tytuł Metamorfoza 10-lecia w Plebiscycie Muflony,

II miejsce w plebiscycie Gazety Wrocławskiej w kategorii „Atrakcja Turystyczna Roku”,

III miejsce w badaniu popularności atrakcji turystycznych Euroregionu Glacensis.

Bielawa miastem weekendu RMF FM.

Na temat Jeziora Bielawskiego realizowały programy media ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz ogólnopolscy blogerzy. Dbałość o odpowiednie zbilansowanie budżetu nie odbiło się negatywnie na realizacji inwestycji, których w mieście wykonuje się naprawdę dużo. Zmodernizowano park miejski i Teatr Robotniczy, wybudowano pierwsze od ponad 20 lat mieszkania komunalne. Oprócz tego wraz z innymi gminami zadbano o wymianę wszystkich autobusów obsługujących linie ZKM Bielawa na nowe. Inwestowano w przebudowę dróg i chodników. Wybudowano ronda na skrzyżowaniach ulic 1 Maja i w rejonie Placu Kościelnego. Zrealizowano przebudowę fragmentów ulic w centrum miasta: Obrońców Westerplatte, Jana III Sobieskiego, 1 Maja, Bolesława Chrobrego, Hempla i Wysoką. Dodatkowo wybudowano wiele miejsc postojowych w każdej części miasta, w tym przy ulicy Żeromskiego i przy Żłobku Publicznym, poszerzono fragmenty ulic Hempla i Frankowskiego, wyremontowano 125 podwórek.
Przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego, Przedszkola Niepublicznego przy ulicy Wolności, Ośrodka Pomocy Społecznej i wymieniono okna w pływalni Aquarius. Bielawa współfinansowała również przebudowę całej drogi Bielawa – Pieszyce oraz zmodernizowała targowisko miejskie.

Obecnie trwają również prace związane z:

– modernizacją tzw. betonówki, czyli drogi prowadzącej do Jeziora Bielawskiego od ulicy Lotniczej do wjazdu na ośrodek wypoczynkowy przy ulicy Wysokiej,
– przebudową wejścia na ośrodek wypoczynkowy przy jeziorze z nowoczesnym zapleczem sanitarnym i szatniowym,
– budową ścieżki pieszo-rowerowej po koronie jeziora.

W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja projektu, na który miasto pozyskało środki zewnętrzne. W ramach projektu wykonane zostanie m.in. ogrodzenie jeziora, oświetlenie wyspy, przebudowa kanału oraz wykonanie promenady od strony ulicy Wysokiej w kierunku jeziora. Obecnie natomiast trwa budowa chodnika przy ulicy Szewskiej.

W kwestii spraw społecznych do najważniejszych zrealizowanych działań należy zaliczyć:

– przeznaczenie około 4 mln złotych na działalność miejskich organizacji społecznych,
– utworzenie drugiego przedszkola publicznego przy ulicy 3 Maja,
– uruchomienie Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa,
– wprowadzenie Bielawskiej Karty Seniora,
– powołanie Gminnej Rady Seniorów,
– przekazanie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
– systematyczną modernizację placówek oświaty w mieście.
W ostatnich 4 latach powstało kilka ciekawych miejsc, które służą rekreacji. Mowa między innymi o torze rowerowym typu Pumptrack (w ramach Budżetu Obywatelskiego) czy siłowni plenerowej typu Street workout. Oprócz tego miasto organizowało wiele dużych imprez sportowo-kulturalnych. 

Wśród nich należy wymienić:

– Dni Bielawy, Regałowisko, Lines of Bielawa, Bike Maraton, Bieg Gladiatora, Triathlon, bebson Arena, Runner’s Super Bieg, Sudeckie Żagle, Sudeckie Lato, Zlot Motocyklowy, Break King Bielawa, Festiwal Bachowski, Wratislavia Cantans, Tolk Folk.

Jednym z dominujących doświadczeń niniejszej kadencji było to, jak łatwo dochodzi między ludźmi do nieporozumień. Zwykle nie widzimy sami naszych wad i braków.
Chciałbym przeprosić wszystkich, którym to jestem winien za brak, zapewne nie raz, zrozumienia czy wyobraźni i czasem może zbyt pobieżne potraktowanie spraw.
Z przykrością muszę przyznać, że od początku kadencji prowadzono (zwłaszcza poprzez Telewizję Sudecką) negatywną kampanię przeciwko mojej osobie i moim współpracownikom. Niestety, niektóre osoby, też i w Radzie Miejskiej, miały niejednokrotnie postawę wręcz czyhającą na mnie, a nie merytoryczną. Bardzo przeżyłem zwłaszcza sprawę bardzo potrzebnej w działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia wiaty. Wśród licznych zewnętrznych kontroli, były też kontrole, w moim przekonaniu, sprowokowane poprzez tą niezdrową postawę.

Oczywiście większość zrealizowanych inwestycji i zadań przedstawionych powyżej to zasługa wielu osób, ale niewątpliwie główną rolę odegrał tu mój pierwszy zastępca Pan Witold Marek Runowicz. Za to jestem mu bardzo wdzięczny, a zwłaszcza za jego zasadniczą rolę przy zakupie dla naszego miasta Jeziora Bielawskiego. Jego zaangażowanie i operatywność bardzo dobrze służyły rozwojowi miasta. Również ogromnie dziękuję mojemu drugiemu zastępcy, Pani Jadwidze Horanin, która choć tylko przez 10 miesięcy, ale swoimi wysokimi kompetencjami, mądrością i wielkim zaangażowaniem, zrealizowała wiele zadań i ważnych dla miasta inicjatyw. Szczególnie dziękuję Pani Sekretarz Aleksandrze Szewczyk , Pani Skarbnik Izabeli Niemczyk ,wszystkim Kierownikom referatów i Radcom Prawnym. Nieustannie korzystałem z ich wysokich kompetencji i mądrości.

W tej kadencji ogromnie wzrosła promocja naszego miasta. Było to możliwe dzięki przede wszystkim wielkiemu zaangażowaniu i wysokim kompetencjom kierownika Referatu Promocji Łukasza Masyka. Bardzo dziękuję panu kierownikowi i całemu Referatowi Promocji Miasta.

Odchodzę ze stanowiska z satysfakcją związaną z wieloma pozytywnymi zmianami w naszym mieście. Jestem dumny, że nasza Bielawa w tej kadencji awansowała o 229 miejsc w rankingu zamożności gmin w Polsce. Odchodzę też ze świadomością, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Jako mieszkaniec i radny nadal będę wspierał działania podejmowane dla dobra lokalnej wspólnoty. Nowemu Burmistrzowi i nowej Radzie Miejskiej życzę jak najlepszych decyzji. Życzę Miastu dalszego rozwoju i wszelkiej pomyślności jego Mieszkańcom.

Proszę mi pozwolić na bardziej osobistą uwagę. Składałem ślubowanie 8 grudnia po godzinie 12.00, w tak zwanej „godzinie Łaski”. Zakończyłem ślubowanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. Jestem pewny, że Łaska Boża towarzyszyła mi zwłaszcza w najtrudniejszych momentach. O to modliło się wiele osób i za to im jestem bardzo wdzięczny. Wyrażam przekonanie, że cokolwiek w tej kadencji wydarzyło się dobrego to przede wszystkim dzięki wsparciu Boga, któremu wyrażam wielką wdzięczność i chwałę”.

Środowa sesja była ostatnią w roli radnego dla Lekszka Stróżyka, który tym samym zakończył swoją 24-letnią karierę samorządowca. Z tej okazji wyświetlony został film opowiadający o działalności samorządowej radnego Leszka Stróżyka.

Podczas sesji odsłonięte zostało również tablo upamiętniające radnych kadencji 2014-2018.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o